Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

Smenglish och förskolans läroplan

Varför smenglish ? - Citat ur läroplanen.

"Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle."

"Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet."

"Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnets nyfikenhet och intresse..."

Smenglish förändrar inte en förskola.

Smenglish håller sig neutralt  i förhållande till olika pedagogiska inriktningar. Har man en montessoriförskola så blir det smenglish på montessorivis. En reggioinspirerad förskola arbetar med smenglish reggioinspirerat och på en uteförskola gör man det utomhus.

Tydliga kopplingar till förskolans nya läroplan.

Det finns däremot tydliga kopplingar direkt till vår nya läroplan för förskolan. Enligt läroplanen bör vi lyfta, synliggöra och prata med barnen om olika etiska dilemma. Vi ska värna allas människors lika värde och allas rätt att tänka, tycka och utrycka sig olika. En hel del sådana dilemma finns med och kan förhoppningsvis resultera i spännande diskussioner med barnen. Ett exempel på detta är en av meningarna tillhörande hjärterord nummer två "pappa" som lyder: Min farfar säger att Gud är allas pappa / My grandad say´s that God is everybody´s Dad.

Smenglish är egentligen inget nytt.

Smenglishorden och meningarna tar upp saker som kroppsdelar, känslor, årstider, djur och natur, sådant som vi redan pratar med barnen om. Det nya är att pedagogerna för in en daglig rutin och under en viss stund och på en viss plats och med materialet och dess färgspråk till hjälp säger en del av dessa saker på engelska. Smenglish lägger bara till engelska som en ny dimension till det som vi redan gör i förskolan.

Dags att uppvärdera småbarnspedagogens arbete!

Vår förhoppning är att smenglish ska bidra till att uppvärdera småbarnspedagogens arbete som ofta sker i det tysta. Runt om I Sverige sker dagligen kvalificerat pedagogiskt arbete med små barn som ibland ses lite över axeln i förhållande till det lärararbete som utförs med äldre barn. Med smenglish kan vi i förskolan visa utåt föräldrar, allmänhet och politiker att vi på ett konkret och påtagligt sätt lägger grunden för barnens språkutveckling i både i svenska och engelska. Detta kan då bidra till att höja statusen för småbarnspedagogen och visa på att våra små barns förskola verkligen är första steget i det livslånga lärandet.