Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

SMENGLISHMETODEN - ordbanken

En struktur, en upprepbarhet och en förutsägbarhet.

SMENGLISH är en metod för att låta små barn samla engelska ord. Genom att skapa en struktur, en upprepbarhet och en förutsägbarhet stimulerar vi barnens naturliga språkliga nyfikenhet och lärlust. Vi ska, helt utan prestaionskrav, låta barnen lyssna till engelskt tal en stund om dagen och detta kommer då att berika deras språkliga vardag.

Smenglish är att ge barnen "engelska som gåva".

Allt som regelbundet upprepas för små barn kommer de så småningom att ta till sig och använda som sitt eget. Vi vill ge våra barn en ordbank i engelska som en "gåva". Ordgåvan får de av pedagogerna på sin förskola som enligt smenglishmetoden väljer att prata engelska en stund om dagen med dem om sådant som de redan vet och kan och har hört på svenska. Den dag barnen börjar lära sig engelska ”på riktigt” ska de inte behöva lära sig alla orden från början. De ska redan ha en grundplåt av ord att plocka av och sortera utifrån.

Läs innantill på smenglish ordskyltar.

Hela smenglishmetoden utgår från 300 ord som är uppdelade i tre olika kategorier och som finns samlade i tre olika lådor. Till varje ord hör fem engelska och fem svenska meningar som man som pedagog kan läsa innantill på en ordskylt. Sen kan man prata fritt kring orden och göra liknande meningar själva och på så sätt talar pedagogerna engelska så att barnen kan lyssna och så småningom själva delta i samtalet.

Hjärtelådan:

100 Hjärteord – De ord som jag möter först och som står mig närmast . Från ca 1 år

”Från mamma till fågel” - "From mum to bird"

Göralådan:

100 Göraord – Ord som beskriver vad jag gör tillsammans med andra. Från ca 2 år

”Från vinka till läsa” - "From vawe to read"

Världslådan:

100 Världsord – Ord som beskriver den stora världen utanför förskolan och som jag lätt når via datorn t.ex. tangentbordets engelska ord och veckodagar, årstider, kommunikationer m.m. Från ca 3 år.

”Från hemma till stjärnorna” - "From home to the stars"

(Se gärna vårt bildspel som beskriver mer)

300 ord som hör ihop med små barns erfarenheter.

Vi har valt orden med omsorg för att vi tror att de passar till de små barnen. Men egentligen har inte de exakta orden så  stor betydelse. Det är hur vi använder dem och hur frekvent vi använder dem som är viktigt. Ord förekommer aldrig ensamma utan finns alltid i sammanhang, tillsammans med en massa "kringord". Men orden i sig är viktiga ändå för vi kan använda dem som "krokar" att hänga upp minnet på. Vi kan planera utifrån dem och dokumentera  ikring dem, och vi kan senare gå tillbaka och utvärdera och dela våra erfarenheter med varandra och visa och berätta för barnens föräldrar.

Smenglishkonto - här finns avdelningens smenglishmaterial samlat.

Smenglishmaterialet är både digitalt, t.ex vår webbaserade planering och utvärderingskalender, och fysiskt (trälådor och trädockor samt  kort och skyltar i kartong). I planeringskalendern finns bl.a.funktioner för att räkna antalet kringord för att vi ska få en uppfattning om hur många ord vi totalt arbetar med.
Varje pedagoggrupp som använder smenglish kommer att få tillgång till ett eget smenglishkonto där den egna gruppens material visas. (Läs mer under fliken "materialet")

Särskiljning av de svenska och engelska orden.

Parallellt med ordsamlandet arbetar vi med att särskilja orden för att barnen på sikt ska kunna förstå att vi använder engelska i vissa sammanhang och svenska i andra. (Läs mer under "verktyg och särskiljning")