Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

Forskning och länkar

Litteraturlista

Barnes, Julia, D. 2006. Early trilingualism. A Focus on Questions. Clevedon: Multilingual Matters
Cruz-Ferreira, Magdalena. 2006. Three is a Crowd? Acquiring Portugese in a Trilingual Environment. Clevedon: Multilingual Matters
De Houwer, Annick. 2009. Bilingual First Language Acquisition. Clevedon: Channel View Publications
Döpke, Susanne. 1992. One parent, One language. An interactional approach. Amsterdam: Benjamins
Håkansson, Gisela. 2003. Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Studentlitteratur.
Lanza, Elizabeth. 2004. Language Mixing in Infant Bilingualism. A Sociolinguistic Perspective. Oxford: Oxford University Press
Wang, Xiao-Lei. 2008. Growing up with three languages. Clevedon: Multilingual Matters

Aktuella Länkar:


SMENGLISH är för närvarande en bifirma till Klurifax Barnteaterhus AB

Besök gärna Klurifax Barnteaterhus förskola i Hörby där smenglishmetoden utarbetats de senaste två åren.

Länk till David Hewitt som är grafisk designer och som formgivit smenglishlådorna och dockorna.


David är infödd engelskman och har även hjälpt till med ordskyltarnas översättning från svenska till engelska.

Länk till Klas Tauberman som har skapat dataanimeringen i ordgestaltningarna.


Länk till Stina Deurell som bl.a. står för layouten till denna hemsidan.

Stina har också varit ett bollplank för mig under utvecklingen av smenglishidén, och min "tolk" in i den tekniskt/digitala världen.

www.jatiba.se
Länk till Patrik Bengtsson som skapat databasstrukturen till vår digitala planerings- och utvärderingskalender.


Länk till Eden Wood i Örkelljunga som tillverkat våra smenglishlådor och dockor.

Länk till Joma reklam i Örkelljunga som tryckt foliobilderna till dockorna och lådorna.


www.abergstryck.se

Länk till Åbergs tryckeri i Tomelilla som tryckt våra ordskyltar och ordkort till smenglishlådorna


v flera som hör kommer inom kort att bli presenterade här.
Ett stort TACK till
pedagogerna på Klurifax
Helena Frännhag
Stina Deurell
för ovärderlig hjälp i form av feed back , kommentarer och goda råd kring texten om Smenglish allt eftersom den växt fram och bearbetats om.
Lena Karman

 

Testlänk