Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

Utvärdering och uppföljning

Upprepning

Upprepning är centralt inom all småbarnspedagogik. I förskolan arbetar vi läsårsvis med dagsrutiner och veckorutiner som ständigt återkommer. Tanken är att vi ska kunna gå igenom de 300 orden under ett läsår och sedan börja om på nytt.  Går man i förskolan från ett till sex års ålder kan man således vara med om hela processen fem gånger.

Utvärdering

Smenglishmetoden går utmärkt att utvärdera på förskolenivå utan att gå in och utvärdera varje enskilt barns kunskaper. I smenglishkalendrarna kommer det att finnas plats för enkel återkommande utvärdering av arbetet.  Om metoden har betydelse och ger effekt på lärandet längre fram står ännu skrivet i stjärnorna men varför inte försöka... det torde i alla fall inte vara farligt att generöst bjuda små barn på den engelska som i stort sett alla svenska vuxna redan kan.

Cirkeln sluts och börjar åter

Orden och ordskyltarna och övrigt material växer fram ur smenglishlådorna från augusti till juni, för att sedan stoppas tillbaka i lådorna igen under sommaruppehållet. Nästa hösttermin börjar alltihop om på nytt. Detta konkretiserar processen både för pedagogerna som leder den och för barnen som får följa med på språkresan och för föräldrarna, som förhoppningsvis följer vår resa, med stort intresse.

Ord och människor.

Om det är med ord som med människor, så är varje ord nära kopplat till 20 andra ord. Om man multiplicerar våra 300 grundord med 20 så får man hela 6000 ord. Således kan vi, via våra 300 grundord, skapa en enkel, hanterbar och genomförbar kursplan i engelska för små barn, som lägger grunden till språket längre fram – om och om igen.

Ett andra språk pratar man inte frekvent - av sig själv.

Vi ser smenglish som en gåva som vi vill ge barnen under en tid då deras hjärnor är enormt mottagliga för ord och språk. Svenska kan vi helt naturligt ge våra barn utan metoder och strukturer eftersom det är vårt första språk, men ett andra språk behöver vi stöd och hjälp för att systematiskt och regelbundet upprepa tillräckligt ofta för att kunskapen hos barnen ska bli bestående. Det är alltså de vuxna pedagogerna som behöver orden och skyltarna mer än barnen. Barn lär sig ändå, bara ett språk pratas frekvent. Problemet är att ett andra språk pratar man inte frekvent av sig själv. Smenglish är en metod för att komma förbi detta problem.