Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

Verktyg för särskiljning

Samtidigt som vi bjuder barnen på engelska ord vill vi ge dem olika verktyg för att så småningom kunna särskilja de olika språken.

Första verktyget är situationsbundet.

Varje förskola behöver etablera återkommande, dagliga rutiner i form av språklekstunder. På detta sätt skapas en regelbundenhet som hjälper barnen att förstå att vi använder svenska och engelska i olika situationer i förskolan – något som senare kan utvidgas och appliceras på andra typer av situationer i livet.

Andra verktyget är färgbaserat.

Genom att konsekvent koppla engelska ord till blå, röda och gröna färger och de svenska till blå, gula och bruna färger avser vi att hjälpa till, att visuellt ge orden olika karaktärer.

Tredje verktyget är motoriskt.

Vi kopplar våra engelska ord till rörelser, stora eller små.

Fjärde verktyget är kinetiskt.

Vi berör barnens hud på olika sätt vid engelska ord och vid svenska ord. När pedagogerna talar med enskilda barn kan man sätta fingertopparna mot t.ex. barnets handrygg eller arm och rita en cirkel vid engelska ord – en symbol för hela världen. Vid svenska ord kan de istället rita ett kors med fingertoppen mot barnets hud. Korset, som symbol finns i många flaggor t.ex. vår egen och skärningspunkten i mitten blir en symbol för min plats på jorden. Detta är tänkt att ge en extra associationshjälp.

Femte verktyget är musikaliskt.

Vi kopplar våra engelska ord till olika melodislingor, ljud eller rytmer till stöd för minnet. Vår erfarenhet är att det är lätt att fånga små barns uppmärksamhet via musiken, och att de gärna härmar toner och ord långt innan de förstår innebörden av dem.