Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

SMall children´s ENGLISH

Små barn vet inte att de talar svenska.

En utgångspunkt för smenglish är barnens eget sätt att uttrycka sig eftersom det speglar deras eget sätt att tänka. Vi vuxna har oändligt mycket mer att lära av barnen än vi någonsin kan lära dem. Deras tankar och språk skiljer sig från hur vi vuxna tänker och uttrycker oss, men det finns också stora mänskliga likheter. Ett exempel från verkligheten kommer från min dotter Sanna och från en semesterresa till Teneriffa, då hon var tre år gammal. Vi hade just kommit till hotellet och stod i lobbyn och väntade på att få nycklarna till våra rum. Då hörde vi spanska från receptionen och Sanna lyssnade på detta med allt större förundran. Slutligen utbrast hon med stor förvåning i rösten: Mamma, jSkolforum oktober 2012ag hör inte vad de säger!

Små barn härmar ord som de hör.

Små barn vet inte att de talar svenska, engelska eller spanska. Små barn vet inte att det finns olika språk och att språk inte bara är innehåll, utan att det också har en formsida. Små barn bara pratar, härmar och benämner saker och ting i sin omgivning i samspel med andra barn och vuxna.  Detta förklarar varför Sanna blev så förvånad när hon helt plötsligt inte förstod vad som sades, så förvånad att hon nästan trodde att hon hade något fel på hörseln.

Små barn är fantastiska "ordsamlare."

Eftersom förskolebarn inte vet vad ett språk är kan man inte lära ut engelska som "språk" till svenska småbarn.  Men att barnen saknar begrepp om vad språk  är, hindrar dem absolut inte från att samla ord, både auditivt och visuellt. Kanske är det just avsaknaden av "grammatik och formtänk" kring språket, som gör våra små barn till sådana fantastiska ordsamlare, och tvärtom gör att äldre barn och vuxna successivt tappar denna förmåga. Små barn bryr sig inte ett dugg om att det blir fel ibland.

Namnet SMENGLISH är en kombination av SMall och ENGLISH.

Smenglish låter barnen samla på engelska ord som de "får" av sina pedagoger på sin förskola. Vi vill ge våra småbarn en gåva i form av en ordbank i engelska under en tid då deras hjärnor är otroligt mottagliga för språk. Småbarnen lär sig helt utan gloslistor och prov, utan ansträngning och krav på prestation. Barn i den här åldern bryr sig inte ett dugg om ifall det blir fel ibland, De bara lyssnar och pratar på. Metoden beskrivs här ur ett svenskt perspektiv men den kan lika gärna användas från vilket annat hemspråk som helst.

Engelska är globalspråket.

Engelska är vårt självklara andraspråk i Sverige. Som svenskar möter vi engelskan överallt, via datorer, radio, tv, musik, film m.m. Därför behöver vi alla goda kunskaper i engelska, både som barn under skoltiden, och senare som vuxna i arbetslivet.

Små barn lär språk när de leker.

Det är allmänt känt att små barn har lätt för att lära sig språk bara genom att befinna sig i sammanhang, där ett främmande språk talas. Smenglish är en metod, att via barnens naturliga leklust och nyfikenhet, ta tillvara deras enorma förmåga att ta till sig språk med början redan i småbarnsgruppen på förskolan.

 

 

 

Tre och fyraåringar på Klurifax förskola Viktoria i Hörby gestaltar "göraord 83 knåda/knead" med trolldeg och de lär när de leker!

Alla förskolepedagoger kan lära ut smenglish - inga särskilda förkunskaper krävs.

I smenglishmetoden särskiljer vi inte språken via olika personer som annars är vanligt när man vill lära ut hemspråk.I Smenglish lär vi inte ut ett förstaspråk utan ett andra språk och således talar alla pedagoger utöver engelska också ett förstaspråk - svenska. Metoden kan med fördel användas av alla pedagoger på förskolan. Vi särskiljer språken genom att vända språkdockorna från svenska till engelska sidan. Som smenglishpedagog behöver man inga förkunskaper utöver grundkunskap i engelska enligt svensk standard.  Utöver detta behövs allmän kunskap om pedagogik/metodik för småbarn. Denna kunskap bör minimera risken för att småbarnen utsätts för stress och press att prestera någonting som de inte är mogna eller motiverade för.