Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

Grundare och initiativtagare till SMENGLISH - Lena Karman


Lena är förskolechef och ägare till Klurifax Barnteaterhus AB som driver två förskolor och skolbarnsomsorg med musik och teaterprofil centralt i Hörby sedan 1994. Smenglish är formellt en bifirma till Klurifax. Under 2010 och 2011 utvecklade Lena smenglishmetoden från idé till verklighet med hjälp av ett stort innovationsstöd från Almi Innovation.
Innan förskoleverksamheten kom igång var Klurifax Barnteaterhus Lenas enskilda firma: Klurifax Barnteaterhus. Under nio år från 1986 - 1995 arbetade Lena med olika barngrupper från tvååringar i småbarnsrytmik och till mellanstadiegrupper i drama och teater. Sammanlagt mötte Lena under dessa år  ca 150 barn per vecka i olika åldersindelade grupper. Under dessa år utvecklade Lena en fingertoppskänsla för vad som fungerar praktiskt och pedagogiskt för och med barn i olika åldrar. Denna unika kunskap och erfarenhet kom sedan väl till pass vid utvecklandet av Smenglish material och koncept.
Lena har även lett marionettteatercirklar för vuxna samt dagbarnvårdarkurser och kurser för barnskötare vid vuxenutbildningen i Hörby, samt anlitats såsom föreläsare vid förskollärarutbildningen i Kristianstad.

SMENGLISH designer - David Hewitt

Lena har samarbetat med David Hewitt, som är grafisk designer och tillika infödd engelskman. David har designat dockor och lådor och hjälpt till med översättningar av de svenska meningarna. www.retailform.se

Smenglishpedagogerna

Metoden Smenglish har utvecklats vid Klurifax förskolor i Hörby tillsammans med pedagogerna som arbetar där.
På Klurifax Viktoria arbetar förskollärare Ola Ewald i småbarnsgruppen där språkdockan Smingela är en återkommande och kär gäst. Ola brukar säga att för de riktigt små barnen handlar smenglish om att "utsätta" småbarnen för det engelska språket i vardagen och på så sätt låta dem samla på engelska ord. 
Anna Nilsson, förskollärare i mellangruppen betonar mycket att barn lär sig när de leker. För barnen finns det inga gränser, det är vuxna som sätter upp dem - barnen leker och  lär sig otroligt snabbt.
Den stora gruppen leds av musiklärare Violeta Gesheva och hon använder musiken som ett hjälpmedel, spelar t.ex. svenska och engelska talrytmer på sin flöjt. Hon har också arbetat vidare med färgspråket (gult, brunt och blått) för svenska och (rött, grönt och blått) för engelska. Exempel på detta är att barnen har fått bygga två legohus ett gult där man pratar svenska och ett rött där man pratar engelska.
På Klurifax Onside arbetar Anette Norling barnskötare med vidareutbildning i pedagogik. Anettes specialitét är att klä ut sig till clown ibland. Clownen pratar inte och han blir alltid rädd när någon pratar engelska. På så sätt lockas barnen att förklara för clownen att det inte är farligt, det är bara engelska!
När barnen går på utflykt får språkdockan Smartin (Smigelas storbror) följa med. Han har en egen ryggsäck och när han packar upp den finns där ofta någonting med som det blir en pratstund om både på engelska och svenska.

SMENGLISH stöd och "bollplank"

Helena Frännhag - doktor i engelsk språkvetenskap, (och f.d.förälder på Klurifax förskola Viktoria) har följt utvecklingen och kontinuerligt läst och givit Lena stöd i form av konstruktiv och utvecklande kritik när Lena skrev ihop texterna som beskriver metoden.
Metoden har erhållit ett stort innovationsstöd från Almi innovation under utvecklingsåren 2010 och 2011.

Litteraturlista

Barnes, Julia, D. 2006. Early trilingualism. A Focus on Questions. Clevedon: Multilingual Matters
Cruz-Ferreira, Magdalena. 2006. Three is a Crowd? Acquiring Portugese in a Trilingual Environment. Clevedon: Multilingual Matters
De Houwer, Annick. 2009. Bilingual First Language Acquisition. Clevedon: Channel View Publications
Döpke, Susanne. 1992. One parent, One language. An interactional approach. Amsterdam: Benjamins
Håkansson, Gisela. 2003. Tvåspråkighet hos barn i Sverige. Studentlitteratur.
Lanza, Elizabeth. 2004. Language Mixing in Infant Bilingualism. A Sociolinguistic Perspective. Oxford: Oxford University Press
Wang, Xiao-Lei. 2008. Growing up with three languages. Clevedon: Multilingual Matters

Aktuella Länkar:


Besök gärna Klurifax Barnteaterhus förskola i Hörby där smenglishmetoden utarbetats de senaste två åren.                        

Länk till David Hewitt som är grafisk designer och som formgivit smenglishlådorna och dockorna.


David är infödd engelskman och har även hjälpt till med ordskyltarnas översättning från svenska till engelska.

Länk till Klas Tauberman som har skapat dataanimeringen i ordgestaltningarna.


Länk till Stina Deurell som bl.a. står för layouten till denna hemsidan.

Stina har också varit ett bollplank för mig under utvecklingen av smenglishidén, och min "tolk" in i den tekniskt/digitala världen.

www.jatiba.se

Länk till Patrik Bengtsson som skapat databasstrukturen till vår digitala planerings- och utvärderingskalender.


Länk till Eden Wood i Örkelljunga som tillverkat våra smenglishlådor och dockor.

Länk till Joma reklam i Örkelljunga som tryckt foliobilderna till dockorna och lådorna.


www.abergstryck.se

Länk till Åbergs tryckeri i Tomelilla som tryckt våra ordskyltar och ordkort till smenglishlådorna


Ett stort TACK till
pedagogerna på Klurifax
Helena Frännhag
Stina Deurell
för ovärderlig hjälp i form av feed back , kommentarer och goda råd kring texten om Smenglish allt eftersom den växt fram och bearbetats om.
Lena Karman