Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

Ordsgestaltningar

Låt barnen följa med oss in i datasagovärlden.

Till Smenglish ordgrupper kommer det att finnas webbaserade ordgestalningar för barn 1-5 år i tre avdelningar hjärteordsgestaltningar, göraordsgestaltningar och världsordsgestaltningar.  Orden gestaltas i en datasagovärld som barnet kan besöka via en animerad figur, likadan som en av smenglishdockorna. De första gestaltningarna kommer att presenteras på malmömässan i oktober. De andra att produceras efterhand och alla ska kunna köpas som nedladdningsbara filer i vår webbshop.

Svenska och engelska ord gestaltas i olika färgskalor.

Bakgrundsbilden på datskärmen är delad i två halvor – en svensk (hemspråksdel) i en blå, gul och brun färgskala och – en engelsk (global) del i blå, grön och röd färgskala. Detaljer t.ex. äpplen på träden, blommor på marken, hatt, väska eller byxficka på figurens kläder går i gult och brunt på svenska sidan och i rött eller grönt på engelska sidan. När figuren rör sig mellan halvorna ändras detaljerna automatiskt.

Samma handling på två olika språk.

Språkljuden som hörs när figuren kommer in i vissa områden växlar också från svenska till engelska. Via denna grundidé kommer alla de 300 orden få var sin sida och orden kan gestaltas på många sätt. Arbetet är under utveckling.

Allting händer - utan klick!

Barnen vid datorn ska inte behöva prestera någonting. Barnen behöver bara föra musen över skärmen utan att klicka och roliga, spännande, vackra eller mysiga saker kommer till dem som "gåvor".