Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

Smenglishdockorna

Smenglishfamlijen är internationell.

Till smenglishmaterialet hör fyra dockor av trä , en kvinna, en man , en flicka och en pojke som kommer från jordens alla hörn.

Dockorna kan "promenera" runt och "prata" med barnen.

Dockorna är vändbara och har en svensk och en engelsk sida i olika färgskalor. Det står på stativ och bildar således en fristående enhet som kan "promenera" runt bland barnen i gruppen.

Ordkorten blir pratbubblor till dockorna.

Det finns en särskild plats på varje docka där man kan fästa ett ordkort. Ordkortet  bildar en "pratbubbla" som hör till dockan. Det blir således en av de fyra dockorna som "säger"de svenska och de engelska meningarna. När den svenska sidan riktas mot barnen pratar pedagogerna (dockan) svenska och när de vänder på dockan ändrar de samtidigt språket till engelska.