Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

Ljud, musik och sång

Sjung med de svenska och engelska dockorna!

Musik är ett språk som alla förstår oavsett ålder och hemspråk och musiken kommer att ha en central plats i smenglish. Enkla barnvisor kan översättas och sjungas växelvis samtidigt som man vänder dockorna till svenska respektive engelska sidan.
Efter hand kommer också varje engelskt ord att kopplas ihop med minst en sång, ljud eller tonsatt ramsa.

En melodi är lätt att minnas.

En melodi binder ihop orden på ett för minnet bra sätt och inbjuder till upprepning och att sjunga tillsammans. Arbetet är under utveckling och ännu ej klart.