Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

Digital planeringskalender

Alla smenglishanvändare kommer att kunna logga in till sin digitala planeringskalender via "portalen"

Den digitala planeringskalendern följer en särskild smeglishlåda och på sitt smenglinshkonto har en förskoleavdelning tillgång till till allt sitt material på samma ställe, både"Hjärtekalendern", "Görakalendern" och "Världskalendern".

Räkna era engelska ord.

Varje kalender innehåller 100 ordsidor, ett för varje ord, och är utformad så att den ger stöd åt årsplaneringen av arbetet med Smenglish. På ordsidorna kan pedagogerna klicka för vilket språkmaterial som man har använt och därmed summeras antalet engelska ord.

Lista era ord på olika sätt.

I en särskild utvärderingsdel kan pedagogerna välja att lista alla använda engelska ord i bostavsordning eller efter ordklass eller ämnesområde t.ex. djur

Lägg till egna ord.

Vi ser allt smenglishmaterial som en utgångspunkt och som en inspirationskälla. Med smenglishmaterialet som starthjälp ska varje pedagoggrupp fritt kunna utveckla språkstunderna och arbeta vidare. Därför finns en funktion i kalendrarna där ni kan lägga till egna ord. Tex. om ni arbetar med ordet hund så kan ni själv lägga till alla husdjur som era barn i barngruppen har hemma. Ni står då själva för översättning, ordklassificering och er helt egna ordlista växer fram efter hand.  

Utvärdera ert arbete med några enkla klick.

Varje pedagoggrupp kommer också i sin planeringskalender att med hjälp av några enkla klick kunna självvärdera, t.ex. sina egna förberedelser eller barngruppens koncentration under varje enskild smenglishstund. På så sätt samlas det undan för undan unik statistik på gruppnivå som pedagogerna när de vill kan ta fram och visa på olika sätt.