Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

Smenglishlådorna

Hjärtelådan, Göralådan och Världslådan.

Det finns tre smenglishlådor : Hjärtelådan, Göralådan och Världslådan där grundmaterialet kring våra 300 ord är samlat. Lådorna är konstruerade så att ordkorten går att flytta från en del till en annan så att pedagoger och föräldrar och barn tydligt kan se vilka ord som man har använt och vilka som ännu är oupptäckta. Detta kommer också att underlätta planering och utvärdering av arbetet med språkorden.

Ordkort

På ordkorten finns inga bilder, endast orden med en svensk och en engelsk sida.

Ordskyltar

Till varje ord finns en ordskylt som lärarhandledning. På denna skylt finns fem svenska och fem engelska meningar som alla anknyter till det aktuella smensglishordet.  Det finns också materialförslag och idéer om hur och i vilka sammanhang man kan använda de

olika orden i barngruppen.