Vill du ha besök?

Vi kommer ut till din förskola och visar materialet! Fyll i formuläret på Kontaktsidan

SMENGLISH- småbarnsvägen till engelskan,
som ger svenska förskolebarn engelskan som "gåva".

Smenglish är en metod som Du kan använda för att lära ut engelska i din förskola redan från ett års ålder!

Smenglish har tagits fram av förskolechef Lena Karman, som är förskollärare och har vidareutbildning i pedagogik och drama och mer än 30 års praktisk erfarenhet av att leda barngrupper.
Smenglish har utvecklats tillsammans med pedagogerna vid Klurifax Barnteaterhus förskolor i Hörby och kan nu som färdigt koncept erbjudas till andra förskolor.

Smenglish är neutralt och anpassningsbart!

Smenglish håller sig neutralt inför olika pedagogiska inriktningar och kan utan kostsamma och tidskrävande fortbildningsinsatser implementeras på vilken förskola som helst. På din förskola kan ni fortsätta arbeta utifrån er vanliga pedagogiska inriktning. Smenglishmetoden handlar om att ni lägger till engelskan som en ytterligare dimension till det som ni redan gör. En del av det som ni säger, leker, gör eller berättar om för barnen gör ni också på engelska.

Ingen kan säga nej tack till engelskan.

Engelskan finns runt omkring våra småbarn i vardagen hela tiden, det räcker att vi sätter på radion Tvn eller datorn. Den pedagogiska frågan är inte längre "om" utan "hur" vi sa ta tillvara det lilla barnets enorma kapacitet att lära främmande språk. Smenglish okomplicerade och nytänkande koncept ger dig svaret.

Barn lär språk bäst före fem års ålder.

Modern språkforskning visar tydligt att barn lär sig flera språk lättast och effektivast före fem års ålder. Smenglish tar fasta på denna vetenskapliga grund och stimulerar barnens språkutveckling under en tid då barnens hjärnor är som mest mottagliga för språk.

Smenglishkonceptet gör din förskola internationell!

Smenglish förbereder barnen" lekande lätt" för en internationell värld och är direkt och nära kopplat till förskolans nya läroplan.

Uppvärdera småbarnspedagogen!

Vår förhoppning är att Smenglish ska bidra till att uppvärdera småbarnspedagogens arbete som ofta sker i det tysta. Runt om I Sverige sker dagligen kvalificerat pedagogiskt arbete med små barn som ibland ses lite över axeln i förhållande till det lärararbete som utförs med äldre barn. Med Smenglish kan vi i förskolan visa utåt föräldrar, allmänhet och politiker att vi på ett konkret och påtagligt sätt lägger grunden för barnens språkutveckling i både i svenska och engelska. Detta kan då bidra till att höja statusen för småbarnspedagogen och visa på att våra små barns förskola verkligen är första steget i det livslånga lärandet.

Se vår lilla introfilm - Barn lär när de leker! -30 sekunder

;context=C31a9e3eADOEgsToPDskJqHWOzpNefMqLEK51S6AmC


Referens: Lou Roussling - en av Sveriges mest uppskattade pedagoger som flitigt används som föreläsare ger Smenglishkonceptet sitt fulla stöd.

-Det är precis en sån här förskola jag önskar att mitt barnbarn fick gå i, sa Lou när hon besökte vår monter på Guldkornsmässan i Örebro, april 2012.
På bilden nedan ses Lou omgiven t.v.av Anna Nilsson, förskollärare och smenglishpedagog vid Klurifax förskola i Hörby och t.h. av Lena Karman, förskolechef, initiativtagare och grundare av Smenglish.

Se inslaget om oss på tv4nyheterna från januari 2012- klicka

Läs om Smenglish i skånskan från den 27 december 2011: